نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استقبال از غزفه کرسی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه تهران

استقبال از غزفه کرسی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه تهران


نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه تهران

93/12/11

 

 در نمایشگاهی که از دستاوردهای پژوهشی دانشگاه به مناسبت هشتادمین سال تأسیس دانشگاه تهران برگزار شد کرسی یونسکو در بازیافت آب نیز به عنوان یکی از نمایندگان دانشگاه در بخش بین الملل حضوری پررنگ و فعال داشت.