نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استقبال از غرفه کرسی یونسکو در بازیافت آب در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه تهران

استقبال از غرفه کرسی یونسکو در بازیافت آب در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه تهران


استقبال از غرفه کرسی یونسکو در بازیافت آب در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه تهران

93/12/11

 

 در نمایشگاهی که از دستاوردهای پژوهشی دانشگاه به مناسبت هشتادمین سال تأسیس دانشگاه تهران برگزار شد کرسی یونسکو در بازیافت آب نیز به عنوان یکی از نمایندگان دانشگاه در بخش بین الملل حضوری پررنگ و فعال داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 در نمایشگاهی که از دستاوردهای پژوهشی دانشگاه به مناسبت هشتادمین سال تأسیس دانشگاه تهران برگزار شد کرسی یونسکو در بازیافت آب نیز به عنوان یکی از نمایندگان دانشگاه در بخش بین الملل حضوری پررنگ و فعال داشت.