اخبار کرونا و آب

 

فراخوان دریافت مقاله در خصوص موضوعات مرتبط با ویروس کووید-19 و آب و فضلاب جهت چاپ در ویژه نامه کرونا و آب

 

یادداشت علمی دکتر سعید شهابی همکار کرسی یونسکو در بازیافت آب و زیست شناس در خصوص کرونا ویروس ها و خفاش های نعل اسبی در ایران

 

تهیه نقشه گسترش کروناویروس با آزمایش فاضلاب شهری

 

چند خبر کوتاه در مورد کرونا و آب

 

نظر انجمن بین المللی ماوراء بنفش در خصوص تاثیر اشعه ماورابنفش در ضدعفونی محیط های آلوده به ویروس کووید-19

 

سازمان حفاظت محیط زیست اجرای حفاظت از آب و هوا را به حالت تعلیق درآورد

 

تعطیلی شرکت های آب در امریکا، عده ای را در شستن دست های خود ناتوان کرد

 

کمپ های پناهندگی بدون امکانات آب ، مکانی عالی برای گسترش کروناویروس

 

یک شرکت در حال تهیه کیت برای ردیابی COVID-19 بدون آزمایش افراد است

 

مشاهده ویروس کرونا در فاضلاب شهری!

 

نقشی که متخصصین محیط زیست میتوانند در مهار ویروس کرونا ایفا نمایند

 

شهروندان هندی: دستان خود را بشویید! حتما ولی کو آب؟