اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

سخنرانی علمی با عنوان مدل سازی سیستم های بیو فیلم برگزار شد

سخنرانی علمی با عنوان مدل سازی سیستم های بیو فیلم برگزار شد

96/09/22

کرسی یونسکو در بازیافت آب سخنرانی علمی با عنوان مدل سازی سیستم های بیو فیلم در تاریخ 96/09/20 در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران و با سخنرانی جناب آقای دکتر پدرام رامین پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه صنعتی دانمارک برگزار نمود.