نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش برگزاری کارگاه یک روزه روش های نوین تصفیه آب و فاضلاب

گزارش برگزاری کارگاه یک روزه روش های نوین تصفیه آب و فاضلاب

94/9/7

روز پنج شنبه مورخ 28 آبانماه  از ساعت 8:30 صبح کارگاه یک روزه روشهای نوین تصفیه آب و فاضلاب توسط کرسی یونسکو در بازیافت آب برگزار شد. این کارگاه  با هدف ارتقاء دانش و مهارت محققین، پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند در تالار رجب بیگی دانشکده فنی دانشگاه تهران برپا گردید. در این کارگاه دکتر ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز و رئیس کمیته زیست فناوری آب و خاک ستاد توسعه زیست فناوری، روشهای مختلف تصفیه نوین زیستی را تشریح نمودند. در پایان  نیز به شرکت کنندگان،  گواهی نامه معتبر علمی از جانب کرسی یونسکو در بازیافت آب اهدا گردید.